Saleha Binti Mohamed Alam

admin

Saleha Binti Mohamed Alam

Saleha Binti Mohamed Alam adalah seorang perintis pendidikan wanita di Malaysia. Ia lahir pada tanggal 10 Januari 1928 di Johor Bahru, Johor, Malaysia. Ia adalah putri dari Mohamed Alam dan Khadijah Mohd. Kassim.

Saleha menerima pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Johor Bahru. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikannya di Raffles College di Singapura. Ia lulus dari Raffles College pada tahun 1951 dengan gelar sarjana pendidikan.

Setelah lulus dari Raffles College, Saleha bekerja sebagai guru di Sekolah Melayu Johor Bahru. Pada tahun 1955, ia diangkat menjadi kepala sekolah Sekolah Melayu Johor Bahru. Ia menjadi kepala sekolah Sekolah Melayu Johor Bahru hingga tahun 1960.

Pada tahun 1960, Saleha ditugaskan menjadi kepala sekolah Sekolah Tun Fatimah di Johor Bahru. Sekolah Tun Fatimah adalah sekolah menengah khusus wanita pertama di Malaysia. Saleha memimpin Sekolah Tun Fatimah selama 10 tahun. Selama memimpin Sekolah Tun Fatimah, Saleha berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Ia juga berhasil menjadikan Sekolah Tun Fatimah sebagai salah satu sekolah menengah terbaik di Malaysia.

Pada tahun 1970, Saleha ditugaskan menjadi Penasihat Pendidikan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia menjabat sebagai Penasihat Pendidikan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia hingga tahun 1975. Selama menjabat sebagai Penasihat Pendidikan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia, Saleha berhasil mengembangkan kebijakan pendidikan yang berpihak pada perempuan. Ia juga berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan.

Pada tahun 1975, Saleha ditunjuk menjadi Rektor Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Ia menjadi Rektor UKM hingga tahun 1985. Selama menjabat sebagai Rektor UKM, Saleha berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di UKM. Ia juga berhasil menjadikan UKM sebagai salah satu universitas terbaik di Malaysia.

Saleha Binti Mohamed Alam meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia meninggal dunia pada usia 75 tahun. Saleha Binti Mohamed Alam adalah seorang tokoh pendidikan wanita yang sangat berpengaruh di Malaysia. Ia telah berjasa besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Malaysia, khususnya pendidikan bagi perempuan.

Tags

Related Post

Leave a Comment