Apakah Boleh Membayar Hutang Puasa Ramadhan Di Bulan Rajab

admin

Apakah Boleh Membayar Hutang Puasa Ramadhan Di Bulan Rajab

Apakah Boleh Membayar Hutang Puasa Ramadhan Di Bulan Rajab?

Puasa Ramadhan merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Selama bulan Ramadhan, umat Islam akan menahan diri dari makan dan minum selama kurang lebih 13 jam setiap hari. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan puasa Ramadhan, salah satunya adalah muntah dengan sengaja.

Jika seseorang tanpa sengaja muntah saat sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Namun, jika seseorang dengan sengaja muntah saat sedang berpuasa, maka puasanya batal dan wajib mengqada di hari lain.

Hutang puasa Ramadhan wajib untuk dibayar. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu pembayaran hutang puasa Ramadhan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hutang puasa Ramadhan harus dibayar sebelum bulan Ramadhan berikutnya tiba. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hutang puasa Ramadhan dapat dibayar kapan saja sebelum seseorang meninggal dunia.

Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab mengatakan, "Jika seseorang meninggalkan puasa Ramadhan karena udzur, maka ia wajib menggantinya pada hari-hari lain di luar Ramadhan. Ia tidak boleh menunda penggantian puasa tersebut hingga Ramadhan berikutnya tiba."

Namun, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya’ mengatakan, "Jika seseorang meninggalkan puasa Ramadhan karena udzur, maka ia wajib menggantinya pada hari-hari lain di luar Ramadhan. Namun, ia boleh menunda penggantian puasa tersebut hingga Ramadhan berikutnya tiba. Ia tidak boleh menunda penggantian puasa tersebut lebih dari satu tahun."

Pendapat kedua lebih kuat karena didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak dapat melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau perjalanan, maka ia wajib menggantinya pada hari-hari lain di luar Ramadhan."

Berdasarkan hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutang puasa Ramadhan dapat dibayar kapan saja sebelum seseorang meninggal dunia. Namun, sebaiknya hutang puasa Ramadhan dibayar secepatnya agar tidak semakin menumpuk.

Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadhan di bulan Rajab?

 1. Niat
  Sebelum memulai puasa qada, niatkanlah dalam hati untuk membayar hutang puasa Ramadhan. Niat ini dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia.

 2. Melaksanakan puasa
  Setelah berniat, lakukan puasa qada seperti biasa. Puasa qada sama seperti puasa Ramadhan, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

 3. Menebus puasa
  Jika tidak mampu melaksanakan puasa qada, maka wajib menebusnya dengan membayar fidyah. Fidyah adalah pemberian makan kepada orang miskin sebanyak satu mud (kira-kira 600 gram) makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.

 4. Berdoa
  Setelah selesai melaksanakan puasa qada atau membayar fidyah, berdoalah memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang telah dilakukan.

Tags

Related Post

Leave a Comment